o nas

Obsługa prawna_
_agencji reklamowych
_agencji marketingowych
_twórców reklam
_domów mediowych _planów filmowych
_aktorów
_mediów

Prawo własności intelektualnej oraz inne dziedziny prawa pod jednym adresem.

twój spokój to nasz priorytet.

Szukasz obsługi prawnej na najwyższym poziomie? Interesuje Cię obsługa profesjonalna, bogata merytorycznie oraz skuteczna biznesowo?

Nad bezpieczeństwem Twoich interesów czuwa radca prawny Daniel Motyczko.

Gwarantujemy indywidualne podejścia do klienta oraz szczególną troskę o Państwa sprawy.

Ponad 20 lat doświadczenie w zawodzie

Pomoc prawną z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, prowadzenie postępowań sądowych – cywilnych i karnych – wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki użytkowe.

Nieograniczone możliwości:

Przygotowywanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji.

Elastyczny model współpracy

Klient decyduje czy wsparcie ma być doraźne czy preferuje abonament

Merytoryczne wsparcie

Sporządzanie i doradztwo przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów wydawniczych, umów zezwalających na wykorzystywanie wizerunku.

Nieuczciwa konkurencja?

Doradztwo prawne w zakresie dotyczącym nieuczciwej konkurencji.

Umowy IT

Opiniowanie, negocjowanie i przygotowywanie umów IT.

Obsługa prawna dedykowana dla branży twórców

chcesz wiedzy?

gotowe rozwiązania dla branży mediowej i reklamowej

obsługa prawna dedykowana do zawodów twórczych

indywidualna obsługa klienta ze specjalnymi potrzebami

gaszenie pożarów to nasza specjalność

kilkunastoletnie doświadczenie w branży pozwala spojrzeć na sprawy z perspektywy

praca pod presją czasu?

plan zdjęciowy jutro a nie masz jeszcze dogranych umów?

kto zadba o twoje sprawy?

Radca prawny Daniel Motyczko, 

motyczko (1)
cropped-Kopia-Kopia-motyczko.png

kontakt

_telefon 600 613 663
_email daniel.motyczko@libraconsult.pl

_BIURO:
Libra Consulting Sp. z o.o.
ul. Chrościckiego 25
02-404 Warszawa Włochy
NIP: 5223164480